Århus Kajak Samvirke

Århus Kajak Samvirke (ÅKS) er et forum for samarbejde mellem syv kajakklubber i Aarhus. 

 Der er 1-2 repræsentanter fra hver klub, der deltager i ÅKS møderne på Brabrand Rostadion. 

ÅKS administrerer kajakmateriel på Brabrand Rostadion. Der ligger et antal fælles ÅKS-kajakker og -udstyr, som må bruges af alle klubmedlemmer. ÅKS administerer også Kajakhotel Åbrinken.

Desuden organiserer ÅKS en række stævner: Havneræs på Brabrandsøen i starten af April, Paddle Battle Cup (sommer) og Aarhusmesterskaberne i kortbane og marathon (efterår).

ÅKS blev oprindeligt stiftet i 1975 af MKC, HEI, Skjold og Viking. I 2010 blev foreningen genetableret i den nuværende form. I 2017 blev Kano- og kajakklubben GoPaddle og Solbjerg Søsport optaget i ÅKS. Retningslinjerne for ÅKS kan læses her: ÅKS Retningslinier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.