Århusmesterskaberne

Århusmesterskaberne afholdes en gang årligt, og arrangeres i fællesskab af klubberne i Århus Kajak Samvirke, ÅKS.

Det startede i 1943 med Finneløbet over 5 km. En dyst mellem Skjold, MKC og Viking.
Århusmesterskaberne har en lang historie:
 
I 1967 startede kortbanemesterskaberne, med Maviskpokalen til den vindende klub.
I 1984 startede maraton mesterskaberne, med Maratonfadet til den vindende klub.
 
En samlet statistik over mesterskaberne kan downloades som PDF: Aarhus Mesterskaber
 

Regler

Deltagere: Alle klubber hjemmehørende i Århus Kommune kan deltage. Roere som er aktive medlemmer i en af disse klubber, efter klubbens gældende regler, kan deltage.

Kortbanestævnet afvikles på Brabrand Rostadion.
Maratonstævnet afvikles på Brabrand Rostadion eller på bugten.

Indbydelse udsendes til samtlige Århusklubber af ÅKS/den arrangerende klub senest en måned før stævnet afholdes.
Tilmeldingslister skal være ÅKS/den arrangerende klub i hænde senest en uge før stævnet.
Der er mulighed for eftertilmeldinger.
Deltagerne i stafetterne meddeles arrangørerne minimum en time før start.
Officials: ÅKS/den arrangerende klub sørger for officials.

Startgebyr: K1 20 kr., K2 40 kr., Stafethold 40 kr.

Generelle regler: Et løb afvikles altid, hvis 3 både er tilmeldt. Alle løb afvikles som finaleløb.
Hvor der ikke er fastsat specielle regler herom gælder DKF´s kaproningsreglement, dog undtaget
regler om bådvægt.

Økonomi/Præmier: ÅKS/den arrangerende klub afholder udgifterne ved stævnet.
I ungdomsløbene uddeles præmier i form af medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle klasser.
Der er ikke præmier i øvrige løb.

ÅM kortbane:

Klasser, distancer og bådtyper:

 • Dame/Herre A: K1 200 og 500 m. Åben for alle roere og bådtyper.
 • Dame/Herre B: K1 200 og 500 m. Åben for alle roere, der ikke deltager i A-klassen, og ikke har deltaget i kortbanestævner opført i DKF´s terminsliste siden sidste ÅM. Kun åben for turbåde. *
 • Dame/Herre C: K1 200 og 500 m. Åben for alle roere der er begyndt at ro kajak i indeværende år.
  Kun åben for turbåde. *
 • Dame/Herre/Mix: K2 500 m. Åben for alle roere og bådtyper.
 • Dame/Herre U18: K1 200 og 500 m. Åben for alle bådtyper.
 • Dame/Herre U16: K1 200 og 500m. Åben for alle bådtyper.
 • Dame/Herre U14: K1 200 og 500m. Åben for alle bådtyper.
 • Dame/Herre U12: K1 200 og 500m. Åben for alle bådtyper.
 • Dame/Herre MASTER: K1 200 og 500 m. Åben for alle der er fyldt 35 år. Åben for alle bådtyper.
 • Ungdomsstafet: K1 4×200 m:
  Holdet består af: 1 U18 roer, 1 U16 roer, 1 U14 roer, 1 U12 roer, hvoraf to er piger og to er drenge.
 • Stafet: K1 8×200 m:
  Holdet består af: 2 herre A-roere, 2 herre B-roere, 2 dame roere, 2 C-roere.
  Stafet generelt: Rækkefølgen der roes i bestemmes af holdet. Tyvstart medfører
  diskvalifikation. Bådtypen er for den enkelte deltager, som for de øvrige løb. Hver klub må stille med flere hold.
 • Ungdomsløb: K1 2500 m. Dame/Herre U16 / U14 / U12. Åben for alle bådtyper.
  Finneløbet: K1 5.000 m. Åben for alle roere og bådtyper.
  Klubholdet består af: 3 herreroere, 3 dameroere, 2 m/k roere, 2 C-roere.

Vandrepokalen ”Den gyldne Finne” tilfalder det hold, der bruger kortest tid sammenlagt.

MAVISK Pokalen: Pokalen er evigt vandrende, og tilfalder den klub der har scoret flest points.

Beregning af point:
I Finneløbet gives 15, 10 og 5 points til klubhold. 6, 5, 4, 3 og 2 point til de 5 første herrer. 4, 3 og 2 point
til de 3 første damer. 3 og 2 point til de 2 første C-roere. Alle der gennemfører tildeles 1 point.
I Ungdomsløbet gives 4, 3, og 2 point til de 3 første herre- og dame roere i hver klasse. Alle der
gennemfører tildeles 1 point.
I stafet gives 20, 15, 10 og 5 point.
I alle øvrige løb får vinderen 10 point og de øvrige 9,8,7,………. Således at nummer 10 og alle
følgende får 1 point.

Løbsrækkefølge:
Løb nr. 1 kl. 10.00 Dame A 500m
Løb nr. 2 kl. 10.10 Herre B 500m
Løb nr. 3 kl. 10.20 Dame U18 500m
Løb nr. 4 kl. 10.30 Herre A 500m
Løb nr. 5 kl. 10.40 Herre U18 500m
Løb nr. 6 kl. 10.50 Dame K2 500m
Løb nr. 7 kl. 11.00 Herre U16 / U14 / U12 500m
Løb nr. 8 kl. 11.10 Herre Master 500m
Løb nr. 9 kl. 11.20 Dame B 500m
Løb nr. 10 kl. 11.30 Dame U16 / U14 / U12 500m
Løb nr. 11 kl. 11.40 Herre K2 500m
Løb nr. 12 kl. 11.50 Dame Master 500m
Løb nr. 13 kl. 12.00 Herre C 500m
Løb nr. 14 kl. 12.10 Mix K2 500m
Løb nr. 15 kl. 12.20 Dame C 500m
Løb nr. 16 kl. 12.30 Ungdomsstafet 4x200m
Løb nr. 17 kl. 12.40 Stafet 8x200m
Løb nr. 18 kl. 12.50 Ungdomsløb 2500m
Middagspause
Løb nr. 19 kl. 14.00 Dame A 200m
Løb nr. 20 kl. 14.05 Herre B 200m
Løb nr. 21 kl. 14.10 Dame U18 200m
Løb nr. 22 kl. 14.15 Herre A 200m
Løb nr. 23 kl. 14.20 Herre U14 / U12 200m
Løb nr. 24 kl. 14.25 Dame B 200m
Løb nr. 25 kl. 14.30 Herre U18 200m
Løb nr. 26 kl. 14.35 Herre U16 200m
Løb nr. 27 kl. 14.40 Herre Master 200m
Løb nr. 28 kl. 14.45 Dame U14 / U12 200m
Løb nr. 29 kl. 14.50 Dame C 200m
Løb nr. 30 kl. 14.55 Dame U16 200m
Løb nr. 31 kl. 15.00 Herre C 200m
Løb nr. 32 kl. 15.05 Dame Master 200m
Løb nr. 33 kl. 15.30 Finneløb 5.000 m

Præmieoverrækkelse finder sted i middagspausen og efter Finneløbet. Udgår et løb, bibeholdes den oprindelige tidsplan.

ÅM MARATON:

Klasser, distancer og bådtyper:

Dame/Herre/Mix Senior: K1 og K2 20-25 km. Åben for alle roere og bådtyper.
Dame/Herre/Mix Master: K1 og K2 20-25 km. Åben for alle der er fyldt 35 år. Åben for alle bådtyper.
Dame/Herre/Mix U18: K1 og K2 20-25 km. Åben for alle bådtyper.
Dame/Herre/Mix U16: K1 og K2 15 km. Åben for alle bådtyper.
Dame/Herre/Mix U12 / U14: K1 og K2 10 km. Åben for alle bådtyper.
Dame/Herre/Mix C: K1 og K2 15 km. Åben for alle roere der er begyndt at ro kajak i indeværende år.
Kun åben for turbåde.*
Dame/Herre/Mix Trim: K1 og K2 10 km. Åben for alle bådtyper.
Dame/Herre/Mix Havkajak: K1 og K2 20-25 km.
Dame/Herre Surfski: K1 20-25 km.
Maratonfadet: Fadet er evigt vandrende og tilfalder den klub, der har scoret flest points.

Beregning af point:
I alle løb gives der 5, 4, 3, og 2 point. Alle der gennemfører tildeles 1 point.

Byggeregler for Turbåde

Mål og vægt

                 Tur K-1 Tur K-2
Maks. længde:           520 cm 650 cm
Min. vægt:            12 kg  18 kg
Min. bredde*):          51 cm 55 cm
Min. vandliniebredde*):      47 cm 47 cm
Maks. afstand mellem cockpits**): 260 cm

Maksimal krumning i kajakkens vandliniesnit er givet ved krumningsradius 660 cm.
Større krumning må ikke forekomme i kajakkens midterparti afgrænset af 50 cm stævn og hæk.

*) Breddemålene (bund og dæk) skal være til stede mindst 200 cm fra kajakkens agterste punkt. Ingen
konkave linier i langs- eller tværgående retning tillades i hverken skrog eller dæk. Undtaget herfra er
udformning af cockpit, som i øvrigt skal udgøre en åbning i skroget.
Vandlinien måles 10 cm fra kajakkens bund

**) Afstand mellem cockpits, målt fra spidsen af cockpit I indvendigt til bagkant af cockpit II indvendigt. Findes der kun ét cockpit, må åbningen ikke overskride de nævnte 260 cm.

Enhver båd eller tilbehør, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil ikke blive accepteret. Deltagerne er selv ansvarlige for deres eget udstyr.
ÅM statutterne er revideret 20. januar 2016