Brabrand Rostadion – ofte stillede spørgsmål

Som medlem af Skjold, Viking, Egå Rosport, ÅKKK, MKC, Solbjerg eller GoPaddle har du adgang til faciliteterne på Brabrand Rostadion. Det er ÅKS (Århus Kajak Samvirke) der står for kajakaktiviteterne på Brabrand Rostadion. På vores hjemmeside, finder du din klubs ÅKS repræsentant. Ud over at ro på Brabrand søen, har du adgang til de indendørs træningsfaciliteter. ÅKS har pt. 2 kajakergometre stående. Du er velkommen til at bruge alle fem kajakergometre i rummet samt roergometrene, så fremt roerne ikke bruger dem.

Hvad må jeg ro i ?

Kajakker mærket med grøn farve, må benyttes af alle fra ÅKS. Se oversigt “bådpladser”. Bådene med rød spids må benyttes af erfarne roere. Derudover ligger der et antal klubkajakker som ÅKS medlemmer må benytte. Private kajakker er private og må kun benyttes af ejerne.

Kajakkerne må ikke fjernes fra rostadion uden forudgående aftale med din ÅKS repræsentant.

Er der pagajer og veste?

Der er et antal pagajer mærket med grøn farve til din rådighed. Veste, der hænger til venstre må alle benytte. Pagajer og veste, der hænger til højre (øst) er private.

Hvor må jeg ro ?

Du må ro på, eller langs med de afmærkede baner i en lige linie op til åen, samt i åen hele vejen ind til byen og ud på bugten. Derudover må du som kajakroer ro vestpå indtil Søskovvej, hvor du lige under vejen til Årslev Engsø møder et “sejllads forbudt”-skilt.

Tag hensyn til dyre- og planteliv samt lodsejere.

Skal jeg vige for en baglænsroer ?

Ja – da de ikke har øjne i nakken vil det være en god idé. Du skal til enhver tid vige for en baglænsroer. Ro evt. langs banerne i samme retning som dem, så undgår du at komme i vejen.

Må jeg tage en ven med ud på en prøve tur ?

Medlemmer fra ÅKS klubberne må benytte faciliteter og materiel. Du er velkommen til at invitere friroede medlemmer fra andre kajakklubber.

Skal jeg udfylde et rokort ?

ÅKS henstiller til, at alle ture registreres på PC ́en. Det handler dels om sikkerhed, dels om, at det giver os et overblik over hvor mange der bruger rostadion, hvilke både der er mest populære og hvor mange kilometer der bliver roet fra rostadion.

Derudover forventes det, at du efterregistrerer i egen klubs roprotokol. Afstande kan aflæses på kort ved siden af computeren. Enkelte afstande er også oprettet som faste turmål i PC ́en.

Skal jeg låse porten, når jeg går på vandet ?

Luk portene med elektrisk hæve-sænke motor når du går på vandet. Så er de låste og vores materiel er i sikkerhed. Du kan enten trykke på knappen indenfor og gå ud før porten lukker helt, eller du kan lukke porten på knappen og gå ud ad den porten i baglænsroernes bådhal og så låse ved den sorte ”tavle” med din chip.

Hvad gør jeg, hvis en af bådene er skadet ?

Du sender en mail til din klubs ÅKS repræsentant med oplysninger om hvilke båd og hvad skaden går ud på. Aftal evt. hvordan den bliver repareret og af hvem. Hvis du ikke kan finde din klubs repræsentant på klubbens hjemmeside, er du velkommen til at kontakte formandsskabet for ÅKS. Se information på dette link https://www.aarhuskajaksamvirke.dk/forside/

Hvem kan få en nøgle ?

Du skal have roet den fra din klub tilkendegivne distance. Indtil du kan opfylde ovenstående krav, må du kun i begrænset omfang benytte faciliteter og materiel, i selskab med en roer der har nøgle. ALLE der bruger huset skal have deres eget nøglechip.

Hvordan får jeg nøglekort (chip) til Brabrand Rostadion ?

På hjemmesiden www.rostadion.dk/brugerudvalg finder du en nøgleansvarlig. Den nøgleansvarlige vil give dig instrukser i låse og alarmsystemet. Nøglekort(chip) koster kr 150,- som du skal betale kontant når du får nøglen. Derudover er der et årlig brugsafgift, som bliver opkrævet via din klub.

ÅKS repræsentantskabet juni 2022