Brabrand Rostadion – ofte stillede spørgsmål

Som medlem af Skjold, Viking, Egå Rosport, ÅKKK, MKC, Solbjerg eller GoPaddle har du adgang til faciliteterne på Brabrand Rostadion. Det er ÅKS (Århus Kajak Samvirke) der står for kajakaktiviteterne på Brabrand Rostadion. På vores hjemmeside, finder du din klubs ÅKS repræsentant. Ud over at ro på Brabrand søen, har du adgang til de indendørs træningsfaciliteter. ÅKS har pt. 2 kajakergometre stående.

Hvad må jeg ro i ?

Kajakker mærket med grøn farve, må benyttes af alle fra ÅKS. De ligger på pladserne, til venstre i hallen. Se oversigt “bådpladser”. Derudover ligger et antal klub kapkajakker som medlemmer af egen klub må benytte. Alle øvrige kajakker er private.

Kajakkerne må ikke fjernes fra rostadion uden forudgående aftale med din ÅKS repræsentant.

Er der pagajer og veste?

Der er et antal pagajer mærket med grøn farve til din rådighed. Der vil ligeledes være at antal veste mærket ÅKS, til rådighed Alt andet udstyr er privat.

Hvor må jeg ro ?

Du må ro på, eller langs med de afmærkede baner i en lige linie op til åen, samt i åen hele vejen ind til byen. Derudover må du som kajakroer ro vestpå indtil Søskovvej, hvor du lige under vejen til Årslev Engsø møder et “sejllads forbudt”-skilt.

Tag hensyn til dyre- og planteliv samt lodsejere.

Skal jeg vige for en baglænsroer ?

Ja – da de ikke har øjne i nakken vil det være en god idé. Du skal til enhver tid vige for en baglænsroer. ro evt. langs banerne i samme retning som dem, så undgår du at komme i vejen.

Må jeg tage en ven med ud på en prøve tur ?

Nej, kun medlemmer fra ÅKS klubberne, må benytte faciliteter og materiel.

Skal jeg udfylde et rokort ?

Ja – der står rokort på pc’en.

Skal jeg låse porten, når jeg går på vandet ?

Hvis du kan se at der er kajak-roere på vandet, behøver du ikke at låse. men blot at trække porten ned. Er du i tvivl, skal du altid låse porten. Det er til enhver tid, roernes eget ansvar at have en nøglekort (chip) med på vandet…..

Hvad gør jeg, hvis en af bådene er skadet ?

Du sender en mail til MKC’s ÅKS repræsentant med oplysninger om hvilke båd og hvad skaden går ud på. Aftal evt. hvordan den bliver repareret og af hvem.

Hvem kan få en nøgle ?

Du skal have roet fra din klub tilkendegivet distance. Indtil du kan opfylde ovenstående krav, må du kun i begrænset omfang benytte faciliteter og materiel, i selskab med en roer der har nøgle. ALLE der bruger huset skal have sit eget nøglekort.

Hvordan får jeg nøglekort (chip) til Brabrand Rostadion ?

På hjemmesiden www.rostadion.dk/bruger finder du en nøgle ansvarlig. Den nøgle ansvarlige vil give dig instrukser i låse og alarmsystemet. Nøglekort(chip) koster kr 150,- som du skal betale når du får nøglen. Derudover er der et årlig brugsafgift på kr 100,- som bliver opkrævet via din klub.

ÅKS rep. april 2012